Ordonantari

În acest modul sunt înregistrare ordonaţările la plată, după ce iniţial au fost introduse Propunerile de angajare, Angajamentele bugetare, Angajamentele legale şi documentul care urmează a fi ordonanţat la plată.