Buget

Bugetele se introduc pe capitole, subcapitole sau articole bugetare. Se completează suma bugetată pentru întregul an, trimestrul I, trimestrul II şi trimestrul III, iar pentru trimestrul IV este afişată prin diferenţă. Rectificarea poate fi efectuată pe bugetul efectiv, dar dacă se doreşte să se cunoască suma aprobată iniţial şi modificările din cursul anului este bine să se utilizeze coloanele de rectificare.